Wynagrodzenia instalatorów i serwisantów

Czy rozporządzenie f-gazowe utrudni serwis pomp ciepła?

Ile wynoszą wynagrodzenia instalatorów i serwisantów w branży budowlanej, elektrycznej i HVAC? Od czego zależą te zarobki? Czy osoby te są zadowolone ze swojej pracy? Próbę odpowiedzi na te pytania podjął Raport Wynagrodzeń 2023. Opracowano go na podstawie wywiadów przeprowadzonych na przełomie września i października 2023 r. za pomocą ankiety online.

Badanie i raport przygotowała firma konsultingowa Proguest Sp. z o.o., która zapytała o zarobki w branżach: sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, chłodniczej, przeciwpożarowej, przemysłowej, budowlanej i elektrycznej w całej Polsce. Pytano o zarobki na stanowiskach managerskich, sprzedażowych i technicznych – także wśród serwisantów oraz instalatorów/montażystów.

Wynagrodzenia serwisantów

Według raportu, wynagrodzenie podstawowe (brutto) serwisantów mieści się w przedziale 4-10 tys. zł. Najwięcej osób (29%) zarabia najwyższą stawkę, tj. powyżej 9 tys. zł. Zarobki wynoszące 5-6 tys. zł i 6-7 tys. zł uzyskuje po 21% osób. Najniższą kwotę (4-5 tys. zł) zarabia tylko 7% osób. 57% osób w 2023 r. uzyskało podwyżkę w porównaniu do 2021 r., mniejsze kwoty niż w 2021 r. zarabiało 14% osób.

Serwisanci to głównie osoby w wieku 30-39 lat (42%) i 40-49 lat (22%). Ta grupa zarabia najwięcej – najczęściej ponad 9 tys. zł. Staż pracy to najczęściej 6-15 lat (29% osób ma staż 6-10 lat). Na dobre wynagrodzenie (ponad 9 tys. zł) mogą liczyć pracownicy o stażu pracy dłuższym niż 6 lat.

21% badanych nie otrzymuje premii, zaś miesięczny dodatek w wysokości do 2 tys. zł brutto otrzymuje 58% osób. Natomiast grupa licząca 7% osób dostaje premie przekraczające 15 tys. zł brutto.

W raporcie porównano wynagrodzenia dla branży grzewczej i klimatyzacyjnej. Wydaje się, że lepiej być serwisantem branży grzewczej. Aż 57% jej przedstawicieli dostaje ponad 7 tys. zł wynagrodzenia podstawowego, podczas gdy w branży klimatyzacyjnej takie stawki zarabia 20% osób.

Większą szansę na wyższe zarobki mają osoby zatrudnione jako serwisanci u producentów. 50% pracowników takich firm przekracza kwotę 8 tys. zł. Natomiast w firmach wykonawczych tylko 28% osób zarabia 8 tys. zł lub więcej.

Aż 50% serwisantów wyraża niezadowolenie ze swojej pracy. Pozostali mówią o swoim zajęciu neutralnie, natomiast nikt nie był zadowolony ze swojego stanowiska pracy.

Połowa serwisantów, o których czytamy w raporcie, ma wykształcenie wyższe (są inżynierami). Techników jest 36%, zaś wykształceniem zawodowym legitymuje się ok. 14% osób. Większość tych osób (64%) zna j. angielski w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Natomiast dużo mniej osób mówi po rosyjsku (14%) i po niemiecku (7%).

Wynagrodzenia instalatorów i serwisantów według Raportu wynagrodzeń 2023. Źródło: Proguest

Wynagrodzenia instalatorów

Podstawowe wynagrodzenia instalatorów i montażystów (brutto) są bardziej zróżnicowane niż w przypadku serwisantów. 7% osób zarabia poniżej 4 tys. zł, a tak samo liczna grupa – 10-11 tys. zł. Najczęściej zarobki wynoszą 6-7 tys. zł (33%). 73% osób w 2023 r. zarabiało więcej niż w 2021 r., 7% odnotowało spadek zarobków. Instalatorzy rzadziej niż serwisanci mogą liczyć na premię. 46% osób nie dostaje jej w ogóle, 47% osób uzyskuje premie w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie, a 7% osób – powyżej 8 tys.

Wśród instalatorów występuje silne powiązanie płacy z wiekiem. Osoby do 34 roku życia zarabiają do 7 tys., do 39 roku – do 9 tys. zł, w wieku 40 – 44 lata – do 11 tys. zł. Najstarsi fachowcy zarabiają mniej – do 8 tys. zł po 50 roku życia i do 5 tys. zł po 60 roku życia. Osoby ze stażem pracy 6-10 lat (13% badanych) najczęściej zarabiają powyżej 9 tys. zł.

Instalatorzy pracują w firmach wykonawczych, u generalnych wykonawców, u producentów oraz u importerów, uzyskując porównywalne stawki wynagrodzeń (z wyjątkiem importerów, którzy płacą nie więcej niż 7 tys. zł). Natomiast zarobki zależnie od branży (HVAC i elektryczna) wypadają podobnie. Poniżej 7 tys. zł zarabia 70% branży elektrycznej i 66% branży HVAC. Powyżej tego progu jest 30% elektryków i 34% osób pracujących w branży HVAC.

Instalatorzy bywają zadowoleni ze swojej pracy, choć tak nastawionych jest tylko 20% osób. Jednocześnie osoby te nie zarabiają najwięcej (5-6 tys. zł). 60% mówi o niezadowoleniu z pracy, niezależnie od zarabianych kwot (4-9 tys. zł).

Zaskakuje wykształcenie deklarowane przez badanych. Przeważają pracownicy z wykształceniem wyższym (po 27% z technicznym i nietechnicznym), zaś 46% osób ma wykształcenie średnie (13% osób ogólne, 33% techniczne). 47% osób mówi po angielsku, zaś 20% – po rosyjsku, a 7% – po niemiecku.

Informacje o badaniu

Pełen raport można pobrać na stronie firmy badawczej.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI (computer – assisted web interview) za pomocą ankiety online na przełomie września i października 2023 roku. Łącznie zrealizowano N = 1140 wywiadów. Badaniem objęto pracowników na 27 stanowiskach.

Leave a Comment