Fotowoltaika i nie tylko. Dzieje się w branży [przegląd 20.03.2023]

Nowy "Mój Prąd" z pompami ciepła

Fotowoltaika w 2022 r. odpowiada za wprowadzenie do sieci dwukrotnie większych ilości prądu niż rok wcześniej. Ale produkcja prądu nie będzie jedyną technologią dotowaną w programie „Mój Prąd” – można spodziewać się dotacji także na… pompy ciepła. Takie programy na pewno się przydadzą. Parlament Europejski przyjął i przekazał do dalszych prac stanowisko w sprawie dyrektywy EPBD, mającej fundamentalne znaczenie dla dekarbonizacji ogrzewania.

Zapowiedź kolejnego naboru w programie „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” 4.0 zakończył się 2 tygodnie przed planowanym terminem (17.03.2023) ze względu na wyczerpanie środków. Łączny budżet wyniósł 350 mln zł. Program wyraźnie przyspieszył na przełomie 2022 i 2023 roku, po ogłoszeniu wyższych dotacji do paneli PV i magazynów energii (odpowiednio z 5 do 7 tys. zł i z 7,5 do 16 tys. zł).

W kwietniu ma ruszyć kolejny nabór. „Mój Prąd 5.0” zapowiedziała w Kozienicach podczas spotkania z mieszkańcami Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Dotacja w programie ma wynieść nawet 58 tys. zł (w naborze IV+ było to maks. 31 tys. zł). Taka kwota nie jest jednak zaskakująca, jeśli uwzględni się, że dotacja ma objąć także pompy ciepła i kolektory słoneczne do przygotowania c.w.u.

Będzie to już nabór ciągły. Co więcej, rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę […]. Niezależnie od tego, czy dziś dom ogrzewany jest gazem, pelletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej.

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

Zbliża się dekarbonizacja budynków – Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. dyrektywy EPBD

14 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie nowej dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Rozpocznie się etap trilogów, czyli negocjacji między Radą UE, Parlamentem i Komisją Europejską. Stanowisko Parlamentu Europejskiego mówi m.in., że:

  • państwa członkowskie będą musiały zaplanować stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku (z możliwością przedłużenia dla niektórych krajów do 2040 r.);
  • od 2028 r. wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne, natomiast budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne – od 2026 r.;
  • nowe budynki należy wyposażać w technologie energii słonecznej (od 2028 r.), jeśli jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne;
  • od początku 2024 r. nie będzie można dotować kotłów na paliwa kopalne.

A co z budynkami istniejącymi?

Budynki mieszkalne musiałyby osiągnąć co najmniej klasę energetyczną E do 2030 r., a D do 2033 r. – w skali od A do G, przy czym ta ostatnia odpowiada 15% budynków o najgorszych parametrach w krajowych zasobach państwa członkowskiego. Budynki niemieszkalne i publiczne musiałyby osiągnąć te same oceny odpowiednio do 2027 i 2030 roku. Poprawa charakterystyki energetycznej (która może przybrać formę prac izolacyjnych lub ulepszenia systemu grzewczego) miałaby miejsce, gdy budynek jest sprzedawany lub poddawany gruntownemu remontowi, a w przypadku gdy jest wynajmowany – gdy podpisywana jest nowa umowa.

komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego

Fotowoltaika odpowiada za dwukrotne zwiększenie produkcji energii w mikroinstalacjach

Urząd Regulacji Energetyki opracował Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2022 r. W 2022 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych prawie 5,8 TWh energii. Oznacza to, że stosunku do 2021 roku ilość energii wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji wzrosła o 109%. Do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było natomiast ponad 1,2 mln mikroinstalacji. Ich łączna moc zainstalowana wyniosła ponad 9,3 GW. Instalacje prosumenckie obejmują 96% ogółu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.

Energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnych przez mikroinstalacje w latach 2018-2022 (TWh). Źródło: URE

Warto przeczytać także:

Leave a Comment