Światowy Dzień Toalet 2023

Światowy Dzień Toalet 2023

Organizacja Narodów Zjednoczonych co roku przypomina o problemie dostępności do urządzeń sanitarnych odpowiedniej jakości, poprzez Światowy Dzień Toalet. Przypada on 19 listopada, co roku ma także hasło główne. W 2023 roku wiodącym tematem tego dnia jest „Przyspieszenie zmian”. ONZ podkreśla, że w dostępie do urządzeń sanitarnych trwa światowy kryzys. Niezbędne do jego rozwiązania działania przebiegają zbyt wolno!

Światowy Dzień Toalety (19 listopada) w 2023 r.odbywa się pod hasłem „Przyspieszenie zmian”. Jednym z ustanowionych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) jest SDG6: bezpieczne toalety i woda dla wszystkich do 2030 r. Jako „bezpieczną toaletę” ONZ rozumie toaletę, która:

  • obsługuje jedno gospodarstwo domowe (nie jest dzielona z innymi gospodarstwami);
  • umożliwia albo oczyszczenie ścieków bytowych, albo ich bezpieczne przechowywanie do późniejszego opróżnienia i oczyszczania w innym miejscu, albo odprowadzenie np. poprzez połączenie z działającą siecią kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków.

Na świecie wciąż ponad 3,5 mld osób nie ma dostępu do bezpiecznej toalety. Natomiast ponad pół miliarda osób nie ma dostępu do toalety w ogóle. I choć liczby ta stopniowo maleją, zmiany przebiegają zbyt wolno. Żeby wszyscy obywatele świata zyskali taki dostęp do 2030 roku, trzeba pilnie przyspieszyć zmiany w skali światowej. To ważne nie tylko dla zdrowia publicznego i środowiska, ale też bezpieczeństwa osobistego i godności każdej osoby.Zobacz, co ciekawego mamy w Strefie Instalatora o toaletach

Krótka historia toalety (i kilka zapisków na Światowy Dzień Toalet 2021).

Jak w najprostszy sposób zadbać o nasze systemy kanalizacyjne – w każdym domu?

Polska łazienka, polska higiena – wyniki badania Geberit i wnioski ambasadorek firmy

Wytwarzajmy mniej ścieków! Co warto wiedzieć o wodzie szarej?

Nie tylko w Światowym Dniu Toalet zużywajmy mniej wody o jakości wody pitnej!

Warto przeczytać także:

Leave a Comment