Wymiana kotła na pompę ciepła. Obliczenie oszczędności

Wymiana kotła na pompę ciepła

Wymiana kotła na pompę ciepła jest jednym ze sposobów na poprawienie efektywności energetycznej w małym lub średnim przedsiębiorstwie. W oparciu o łatwe obliczenia można określić poziom oszczędności eksploatacyjnych.

Tekst pochodzi z serwisu gov.pl pt. Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Został opracowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną wmałych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych. Projekt został zrealizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA we współpracy z Komisją Europejską na rzecz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Źródło ciepła (zazwyczaj kocioł) stanowi centralny punkt całej instalacji centralnego ogrzewania. Źródło ciepła ma największy wpływ na sprawność całego systemu grzewczego, a zatem także na koszty ogrzewania. Zazwyczaj dokonuje się wymiany kotła na nowocześniejszy kocioł o większej sprawności. Czasem dokonuje się także wymiany kotła konwencjonalnego na bezemisyjną pompę ciepła, która charakteryzuje się najniższym jednostkowym kosztem ogrzewania (ale również wysokim nakładem inwestycyjnym). Te dwa przedsięwzięcia pozwalają obniżyć koszty ogrzewania, a także zmniejszają emisję CO2 i zanieczyszczeń do atmosfery. Potrzeba wymiany źródła ciepła może wiązać się także z awarią starej instalacji czy zaostrzaniem norm dotyczących paliw i kotłów na danym terenie.

Przykład obliczeniowy: wymiana kotła gazowego na pompę ciepła

W budynku do ogrzewania używany kocioł gazowy o mocy P= 80 kW i sprawności ?=90%. Kocioł pracuje około t=3500 godzin i zasilany jest gazem ziemnym o wartości opałowej Wo=34 MJ/m3 i cenie k=2,30 zł/J/m3. Ile właściciel budynku zaoszczędzi, jeśli wymieni kocioł gazowy na pompę ciepła o średnim COP=2,5? Średni koszt energii elektrycznej ke=0,55zł/kWh.

Koszt zasilania kotła gazowego w skali roku można określić za pomocą wzoru:

wzór na koszt gazu

Roczny koszt zakupu paliwa do kotła gazowego:

obliczenie kosztu gazu

Koszty zasilania pompy ciepła w skali roku można określić za pomocą wzoru:

wzór na koszt pompy ciepła

Roczny koszt zasilania pompy ciepła

obliczenie kosztu pompy ciepła

Roczna oszczędność dzięki wymianie kotła gazowego na pompę ciepła:

75 765 zł − 61 600 zł = 14 165 zł

Źródło (udostępniono za zgodą): https://www.gov.pl/web/audytywmsp.
Zdjęcie główne: Viessmann

Warto przeczytać także:

Leave a Comment