Moja elektrownia wiatrowa – nowy program NFOŚiGW

Moja elektrownia wiatrowa - nowy program NFOŚiGW

Czy małe elektrownie wiatrowe będą dotowane z programu “Mój Prąd” czy też z osobnego programu? Znamy stanowisko NFOŚiGW. Fundusz po krótkich konsultacjach społecznych przedłoży do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego zarys nowego programu priorytetowego “Moja elektrownia wiatrowa”.