Klasyfikacja filtrów do wentylacji ogólnej

Klasyfikacja filtrów do wentylacji ogólnej

Klasyfikacja filtrów do wentylacji ogólnej dokonywana jest według normy. Od lipca 2018 r. obowiązuje klasyfikacja filtrów przeciwpyłowych do wentylacji ogólnej według normy PN-EN ISO 16890. Czy i jak można porównać „nową” i „starą” normę?

Od lipca 2018 roku obowiązuje norma PN-EN ISO 16890 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji skuteczności określony na podstawie wielkości cząstek pyłu (ePM) . Określa ona skuteczność filtra do wentylacji ogólnej dla pyłów o frakcjach PM 10, PM 2,5, PM 1. Każdy filtr może więc być opisany za pomocą trzech klas skuteczności: ePM10XX%,  ePM2,5YY%, ePM1ZZ%. Istnieje ponad 30 klas filtrów.

Filtry przeciwpyłowe do wentylacji ogólnej
Tabela 1. Klasy filtrów przeciwpyłowych według normy PN-EN ISO 16890

Wcześniej była stosowana klasyfikacja według normy PN-EN 779:2012 E Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Określanie parametrów filtracyjnych. Wielu producentów, instalatorów i klientów nadal z niej chętnie korzysta. Pojawia się więc potrzeba, by zestawić filtry według nowej i starej klasyfikacji.

Nie istnieje “przelicznik” ani proste przejście między “starą” a “nową” klasyfikacją.

Można co najwyżej zestawić dwie klasy konkretnych produktów. Zestawienie takie dla 91 filtrów dostępnych na rynku europejskim wykonała organizacja Eurovent.

Klasyfikacja filtrów - przejście przygotowane przez Eurovent

Czym są filtry antysmogowe? Dowiedz się więcej!

Zdjęcie główne: MESSALA CIULLA / Pexels

Warto przeczytać także:

Leave a Comment