Światowy Dzień Toalety 2021. Zdrowie i godność człowieka, ochrona środowiska

World Toilet Day - Światowy Dzień Toalety

Na świecie 4,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych urządzeń sanitarnych, a ponad 670 mln ludzi nie ma dostępu do toalet w ogóle! Aby zwrócić uwagę na to, jak ważny dla zdrowia publicznego, ale też bezpieczeństwa osobistego i godności człowieka jest ten problem, w 2013 r. ONZ ustanowiła Światowy Dzień Toalety. W tym samym roku wydano projekt „Urządzenia sanitarne dla każdego” (Sanitation for All). Zgodnie z jego treścią, do 2030 r. powinniśmy uporać się z problemem powszechnej dostępności do toalet.