Ochrona oczu dla instalatora. Parametry soczewek

Ochrona oczu dla instalatora. Parametry soczewek

Ochrona oczu dla instalatora musi zapewnić odpowiedni stopień ochrony. Producenci okularów i gogli ochronnych często powołują się na zgodność swoich produktów z normami. Zwykle główną normę stanowi EN 166 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania. Soczewki zgodne z normą muszą mieć odpowiednie znakowanie.