Badania grzejników prowadzone przez GUNB

Badania grzejników przez GUNB

Grzejniki należą do wyrobów budowlanych, dlatego ich próbki podlegają badaniom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Od stycznia 2016 r. na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych GUNB nie tylko bada takie próbki. Zamieszcza także na swojej stronie wyniki przeprowadzonych badań. Jakie wyniki przynoszą badania grzejników prowadzone przez GUNB?