Wilo-DrainLift SANI – elastyczność dzięki modułowości

Wilo-DrainLift SANI – elastyczność dzięki modułowości

Ciągły wzrost kosztów wody oraz stosowanie toalet o zmniejszonym zużyciu wody, wysokowydajnych pralek czy zmywarek, nieoczekiwanie wpłynęły na „strukturę” ścieków. Ten sam 1m3 ścieków ma teraz więcej ciał stałych miało to miejsce 10 lub 20 lat temu. Ponadto w ostatnich latach zaobserwowaliśmy szybki wzrost zawartości wilgotnych ściereczek w ściekach. Są one bardzo niebezpieczne zarówno dla hydrauliki pomp, jak i dla samej kanalizacji. Jednocześnie na całym świecie rosną koszty energii i siły roboczej. Stanowi to wyzwanie dla użytkowników, konserwatorów oraz producentów pomp, szczególnie w sektorze gospodarki ściekowej.