Stan zagrożenia epidemicznego ma skończyć się 1 lipca 2023

Stan zagrożenia epidemicznego ma skończyć się 1 lipca 2023

Stan zagrożenia epidemicznego ma zostać odwołany 1 lipca 2023 r. Tak stanowi projekt rządowego rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Trwają krótkie konsultacje publiczne projektu – każda zaproszona do konsultacji instytucja lub organizacja ma 10 dni na zgłoszenie uwag. Jeśli rozporządzenie zostanie uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Ustaw, wrócą zwykłe zasady badań lekarskich do pracy, szkoleń BHP czy certyfikacji OZE.