Klapa odcinająca EK2-EU – nowość Trox

Klapa odcinająca EK2-EU - nowość Trox

Klapa odcinająca EK2-EU z oferty firmy Trox to nowa prostokątna klapa odcinająca. Przeznaczono jest do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej, mechanicznych systemach oddymiania, systemów nadciśnieniowych oraz do zapewniania nawiewu powietrza kompensacyjnego.

Klapa odcinająca EK2-EU do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej ma znak CE zgodnie z PN-EN 12101-8. Spełnia właściwości użytkowe klap oddymiających zgodnie z normą klasyfikacyjną PN-EN 13501-4. Stosuje się ją w konstrukcjach nośnych – sztywnych i podatnych ścianach działowych, a także stropach. Stosowana jest w celu zapewnienia odporności ogniowej (przegrody przeciwpożarowe). Montuje się ją natomiast w przewodach i szachtach, stanowiących elementy systemów oddymiania i odprowadzania ciepła. Stosuje się ją w mechanicznych systemach oddymiania i systemach nadciśnieniowych, a także do nawiewu powietrza kompensacyjnego.

Wśród zalet i cech użytkowych klapy należy wymienić:

  • Cmod = do systemów oddymiania i wentylacji pożarowej z funkcją wentylacji bytowej oraz możliwością wysterowania położeń pośrednich
  • Wielkości nominalne 200 × 200 – 1500 × 800 mm, do strumieni objętości powietrza i gorących gazów do 43200 m³/h (12000 l/s) przy 10 m/s
  • Małe straty ciśnienia przy dużych prędkościach napływu, standardowe wartości 10 m/s i powyżej
  • Aktywacja automatyczna (AA) i możliwość ręcznego przesterowania (MA)
  • Możliwy łatwy i szybki montaż bezzaprawowy w ścianach sztywnych i podatnych ścianach działowych
  • Sygnał sterujący z systemu sygnalizacji pożaru i integracja z systemem BMS poprzez TROXNETCOM
  • Zdalne sterowanie za pomocą siłownika otwórz/zamknij z informacją zwrotną o położeniu końcowym.

Więcej informacji o urządzeniu

Leave a Comment