Energia, pompy ciepła, odzysk krzemu z PV. Dzieje się w branży [przegląd 31.10.2022]

Ogrzewanie i klimatyzacja. Dzieje się w branży [przegląd 07.11.2022]

Ceny energii nieodmiennie budzące emocje, problemy z dostawami pomp ciepła czy prace badawcze mające rozwiązać problem z dostępnością surowców i odpadami pochodzącymi z demontażu wyeksploatowanych instalacji PV poprzez odzysk krzemu. Nie samymi problemami z dostępnością węgla żyje branża instalacyjno-grzewcza.

Komentarz ekspercki – ceny energii

Miniony tydzień ponownie pokazał niestabilność i różnice między rynkami energii. Jednocześnie rynkowe ceny węgla w Europie i na świecie nadal spadają, jest to już zauważalny trend. Analizując dane z 27 października widać, że bieżąca cena energii na listopad systematycznie spada – obecnie to ok. 711,5 zł/MWh (tydzień temu było to 846,4 zł/MWh). Natomiast pozostałe notowania idą w górę – I kwartał 2023 to zmiana wzrost do poziomu 1037 zł/MWh (w ubiegłym tygodniu 886,7 zł/MWh), II kwartał 2023 – także wzrost do ceny 970 zł/MWh (poprzednio 850 zł/MWh). Cena na rok 2023 wzrosła do poziomu 1130 zł/MWh (w poprzednim tygodniu 910 zł/MWh). Cena na 2024 rok również wyższa – 902 zł/MWh (tydzień temu 775 zł/MWh). Rynek czekał na ostateczną formę ustawy. Pojawił się także temat powrotu VAT do poziomu 23%, co także ma wpływ na sytuację i szacunki na rynku.


Bogdan Warchoł Dyrektor ds. zakupów w Luneos.

Wspomniana w komentarzu ustawa to ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Zakłada ona zamrożenie cen energii na 2023 rok, jednak wiele z jej zapisów poddawanych jest krytyce. Została właśnie przyjęta przez Sejm i czeka na podpis prezydenta.

Problemy z dostępnością pomp ciepła a dotacje w „Czystym Powietrzu”

Do minister środowiska i klimatu Anny Moskwy wpłynęła interpelacja poselska, w której grupa posłów zadaje ważne pytanie: Czy w związku z niedostępnością na rynku pomp ciepła w 2022 roku kwalifikowalność inwestycji z programu „Czyste Powietrze”, które rozpoczęły się w 2020 roku, będzie wydłużona o rok, tj. do 2023 roku? Zgodnie z regulaminem programu „Czyste Powietrze”, realizacja procesu inwestycyjnego może trwać przez określony czas od złożenia wniosku o dotację. Czas ten zależy od rodzaju dotacji, jednak nie może być dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Posłowie wskazują, na rynku dostępność pomp ciepła stanowi duży problem. Dodają także, że w obliczu kryzysu geopolitycznego dostawy zaplanowano dopiero na druga połowę 2023 r.

W odpowiedzi min. Anna Moskwa wskazała, że do podanych terminów dodano zastrzeżenie, że w sytuacjach niezależnych od beneficjenta, na jego uzasadniony wniosek, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej może przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Termin ten nie może jednak przekroczyć 30.06.2029 r. Pani minister podaje, że braku dostępności na rynku planowanego źródła ciepła stanowi podstawę do złożenia takiego wniosku do wfośigw.

Odzysk krzemu z paneli PV. Politechnika Gdańska pracuje nad wdrożeniem przemysłowym

Naukowcy z Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej opracowali i 2014 r. opatentowali sposób odzyskiwania krzemu ze zużytych modułów PV.  Opracowany sposób pozwala na uzyskanie krzemu z recyklingu o czystości 99,99%, który można ponownie wykorzystać w produkcji ogniw PV. Uwzględniając także odzysk szkła i aluminium, można odzyskać ok. 90% wyeksploatowanego czy uszkodzonego panelu PV.

Produkcja szkła, aluminium i krzemu wysokiej czystości, czyli materiałów używanych do produkcji modułów fotowoltaicznych, to najbardziej energochłonne technologie w produkcji przemysłowej, dlatego zastosowanie materiałów z recyklingu pozwoli znacznie ograniczyć zużycie energii pierwotnej.

prof. Ewa Klugmann-Radziemska, kierownik projektu i dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej
Prof. Ewa Klugmann-Radziemska w Laboratorium Proekologicznych Źródeł Energii. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Obecnie naukowcy pracują nad wdrożeniem tej technologii na skalę przemysłową. Rozwiązanie takie pozwoliłoby na ograniczenie zużycia krzemu pierwotnego i energii w procesach dalszej produkcji oraz redukcję ilości odpadów.

Aby uwolnić ogniwo, trzeba oddzielić od podłoża krzemowego te warstwy, które były nanoszone w procesie technologicznym. Stosujemy tu procesy: mechaniczne (zdjęcie aluminiowej ramy), termiczne (odparowanie laminatu w procesie pirolizy), oraz chemiczne. Praca nad samym ogniwem w procesie chemicznym podzielona jest na dwa etapy: z wykorzystaniem mieszanin zasad i kwasów. Wszystkie procesy łącznie zajmują około godziny.

prof. Ewa Klugmann-Radziemska

Dowiedz się więcej o projekcie

Warto przeczytać także:

Leave a Comment