Lider Instalacji 2022. Nagrody specjalne Rynku Instalacyjnego

Lider Instalacji 2022. Nagrody specjalne Rynku Instalacyjnego

Redakcja „Rynku Instalacyjnego” od wielu lat organizuje Konkurs LIDER INSTALACJI. Laureaci są nagradzani co 2 lata podczas Targów Instalacje. W tym roku jury konkursu zwróciło szczególną uwagę na działania zmieniające branżę. Znalazła się wśród nich transformacja energetyczna gospodarki. Wyróżniono działania na rzecz jakości środowiska wewnętrznego w nowych i modernizowanych budynkach. Nagrodę uzyskało także usprawnianie współpracy w branży instalacyjnej.

Wśród czterech nagród przyznanych w tym roku przez „Rynek Instalacyjny” wykonawcom i instalatorom szczególnie bliska jest nagroda dla ZHI.

Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Klimatyzacji i Wentylacji ZHI otrzymał statuetkę za wdrażanie innowacyjnych platform współpracy producentów z hurtowniami i instalatorami.

ZHI, założone przez 11 firm i grup zakupowych, działa w formie związku pracodawców od 2015 r. Zrzeszone firmy obsługują ok. 80% rynku materiałów branży sanitarnej, grzewczej i instalacyjnej. Hurtownie zrzeszone w ZHI podjęły inicjatywę uruchomienia Repozytorium danych produktowych, zapewniającego neutralność i szeroką dostępność informacji produktowych. Co ważne, repozytorium jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.

Przygotowanie i wymiana informacji technicznych o produktach w branży instalacyjnej od dawna stanowi wyzwanie dla producentów i hurtowni. Zwiększa się stopień skomplikowania, a także różnorodność tych wyrobów. Dane muszą być łatwo dostępne dla projektantów, sprzedawców, instalatorów, serwisantów i służb utrzymania ruchu czy zarządców budynków. Danych będzie coraz więcej i będą musiały być jednoznaczne – aby uniknąć błędów w komunikacji. Ważne, by wszyscy mieli do nich łatwy, tani i równoprawny dostęp.

Repozytorium jest zgodne z opracowanymi przez europejską organizację hurtowni instalacyjnych FEST wytycznymi dla danych (EMDG – European Master Data Guideline). Umożliwia przygotowanie i wymianę informacji zgodnie z klasyfikacją ETIM – europejskim standardem klasyfikacji wyrobów.

Pozostałe trzy nagrody „Lider Instalacji” otrzymały wybitne osobowości. Dzięki nim branża może nadążać za zmianami na świecie i za najnowszą wiedzą naukową i techniczną.

Dr. inż. Jerzy Sowa, adiunkt Politechniki Warszawskiej

za badania środowiska wewnętrznego i wyznaczenie nowych standardów jakościowych w wentylacji

Dr inż. Jerzy Sowa jest adiunktem w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ma na swoim koncie ponad 200 publikacji. Specjalizuje się w wentylacji i klimatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i technik oczyszczania powietrza wewnętrznego. Już w 1991 roku wraz z prof. Teresą Jędrzejewską-Ścibak zainicjował cykl konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Stanowi ona do dziś forum wymiany informacji i wiedzy nie tylko wśród naukowców, ale także dla inżynierów, lekarzy i architektów na temat wpływu środowiska wewnętrznego na ludzi. Każda z tych konferencji zaowocowała nowymi działaniami i rozwiązaniami w projektowaniu i eksploatacji systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, publicznych, edukacyjnych, biurowych oraz produkcyjnych.

Dr. inż. Paweł Wargocki, profesor nadzwyczajny Duńskiego Uniwersytetu Technicznego

za badania środowiska wewnętrznego i wyznaczenie nowych standardów jakościowych w wentylacji budynków edukacyjnych

Prof. Paweł Wargocki jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej na Uniwersytecie Technicznym w Danii (Technical University of Denmark – DTU). To współautor wytycznych DTU dotyczących klimatu wewnętrznego w szkołach, które są efektem wielu lat pracy grona ekspertów i naukowców. Dokument wskazuje, dlaczego kwestia klimatu w pomieszczeniach szkolnych jest ważna, i zawiera m.in. wskazówki dotyczące pomiaru i oceny parametrów jakości powietrza wewnętrznego. Przewodnik ten może pełnić funkcję scenariusza działań szkoły lub gminy w dążeniu do poprawy klimatu w pomieszczeniach, np. w związku z renowacją. Jest to też wspólny punkt odniesienia dla wszystkich uczestników procesu renowacji lub budowy – od inwestorów, przez architektów i konsultantów oraz projektantów, po wykonawców i eksploatatorów. Paweł Wargocki jest autorem i współautorem ponad 300 prac – artykułów i książek nt. wpływu jakości powietrza wewnętrznego na zdrowie i komfort ludzi.

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska zarządu Fundacji Forum Energii

za wkład w przygotowanie programów transformacji gospodarki, ciepłownictwa i ogrzewnictwa oraz integrację branży w obliczu najważniejszych wyzwań stojących przed nami w budownictwie i ogrzewnictwie

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera stoi na czele zarządu Fundacji Forum Energii. Forum stanowi interdyscyplinarny think tank, którego zespół tworzą eksperci działający w obszarze energii, z doświadczeniem m.in. w biznesie, administracji publicznej i nauce. Misją Forum Energii jest inicjowanie dialogu i proponowanie rozwiązań na rzecz sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej prowadzącej do neutralności klimatycznej. W dorobku ma m.in. wnikliwe analizy dla sektora energetycznego, ciepłownictwa, budownictwa oraz komunikacji. Joanna Maćkowiak-Pandera specjalizuje się w europejskich regulacjach energetycznych i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji energetycznej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu energetyki i rynków energii. Uzyskała kilka międzynarodowych stypendiów (Erasmus, KAS, DBU, MMF).

Gratulujemy Nagrodzonym i przyłączamy się do wyrazów uznania!

.

Leave a Comment