Jak sporządzić ofertę na pompę ciepła w 10 minut? Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant

Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant

Przygotowanie kompleksowej oferty z punktu widzenia instalatora było do tej pory skomplikowane, a także wymagało użycia kilku narzędzi. Obecnie jest Konfigurator Pomp Ciepła – intuicyjne narzędzie Vaillant do szybkiego stworzenia kompletnej oferty instalacji z pompą ciepła.

materiał przygotowany we współpracy z Partnerem Strefy Instalatora – firmą Vaillant


Przygotowując ofertę na instalację pompy ciepła, instalator musi uwzględnić wiele składowych: elementy instalacji wraz z wyceną, symulacja pracy (pod kątem zużycia energii i kosztów), schematy hydrauliczny i elektryczny, a także wycenę robocizny… Teraz instalatorzy pracujący z firmą Vaillant, zamiast żmudnie planować każdy z tych elementów osobno, będą potrzebować na wycenę 10-15 minut. Umożliwia to Konfigurator Pomp Ciepła, uruchomiony przez firmę Vaillant.

Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant - wybrana pompa ciepła
Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant. Lista pasujących pomp ciepła (krok 3. konfiguracji)

Konfigurator jest dostępny bezpośrednio ze strony producenta – wystarczy się zalogować.

7 kroków do szybkiego sporządzenia oferty na instalację z pompą ciepła

  1. Szczegóły projektu. Wprowadzamy podstawowe dane adresowe i kod pocztowy. Na tej podstawie program określa strefę klimatyczną i temperaturę projektową dla wykonania symulacji pracy.
  2. Szczegóły instalacji grzewczej. Podajemy szacowane zapotrzebowanie energetyczne budynku, liczbę zamieszkujących go osób, ilość zużywanej wody na osobę. Wybieramy także liczbę i rodzaj obiegów grzewczych, określamy, czy pompa ciepła będzie tylko ogrzewać, czy również chłodzić pomieszczenia, określamy rodzaj dolnego źródła i dodatkowego podgrzewacza.
  3. Pompa ciepła. Program podpowiada kilka urządzeń, spełniających wymagania wprowadzone w poprzednich punktach. Użytkownik wybiera tylko rodzaj pompy ciepła i jednostki wewnętrznej.
  4. Komponenty. Wybieramy podstawowe elementy systemu – zasobnikowy podgrzewacz wody użytkowej i bufor.
  5. Schemat instalacji. W zależności od wybranego rozwiązania, a także liczby i rodzaju obiegów, otrzymujemy gotowy schemat hydrauliczny i elektryczny instalacji.
  6. Osprzęt. W tym punkcie otrzymujemy listę pozostałych elementów instalacji, takich jak sterowanie, połączenia hydrauliczne, grupy pompowe, a także możliwość dodania własnych elementów instalacji oraz robocizny.
  7. Podsumowanie. Może wybrać dwa rodzaje gotowej oferty (patrz poniżej).
Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant - schemat instalacji
Konfigurator Pomp Ciepła Vaillan. Schemat hydrauliczny instalacji (krok 5. konfiguracji)
Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant - dobór osprzętu
Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant. Wybór osprzętu (krok 6. konfiguracji)

Konfigurator pompy ciepła to dwie wersje gotowej oferty

Mamy do wyboru dwa rodzaje gotowej oferty:

  • Uproszczona – dla klienta. Obejmuje opis instalacji, jej wycenę, wyniki symulacji (do tego celu trzeba podać także aktualną cenę 1 kWh energii elektrycznej od lokalnego dostawcy), koszty ogrzewania oraz podstawowe elementy instalacji, takie jak pompa ciepła, zasobnik c.w.u., sterowanie,
  • Pełna – dla instalatora. Pełen raport zawiera także kompletny wykaz urządzeń i części oraz schemat instalacji.

Możemy wybrać też obie wersje. Raporty końcowe są czytelne, a także mają atrakcyjną formę. Sam proces tworzenia kompleksowej oferty trwa jedynie 10-15 minut.

Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant - symulacja zużycia energii i kosztów ogrzewania
Konfigurator Pomp Ciepła Vaillant. Symulacja zużycia energii i kosztów ogrzewania

Łatwy dostęp dla profesjonalistów!

Zainteresowani instalatorzy mogą korzystać z Konfiguratora Pomp Ciepła na stronie Vaillant / Profesjonaliści, po zalogowaniu.


INFOLINIA
czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
Z telefonów stacjonarnych: +48 801 804 444
Z telefonów komórkowych: +48 22 323 01 50

KONTAKT DO BIURA
strona internetowa: www.vaillant.pl
adres e-mail: [email protected]
Tel.: +48 22 323 01 00

Warto przeczytać także:

Leave a Comment