Analizatory spalin – urządzenia do diagnostyki źródeł ciepła

Analiza spalin - diagnostyka urządzenia cieplnego

W technice grzewczej ważna jest kontrola prawidłowego działania urządzeń i instalacji. Do szybkich i wiarygodnych pomiarów parametrów źródła ciepła „tu i teraz” stosuje się analizatory spalin. Ich użycie pozwala na ocenę pracy urządzenia oraz wychwycenie i lokalizację usterek.