Krajowy System e-Faktur jeszcze nie w tym roku

Wynagrodzenia instalatorów i serwisantów

Wszyscy płatnicy VAT będą mieli obowiązek wystawienia faktury przez KSeF – Krajowy System e-Faktur. To centralny system internetowy przeznaczony do wystawiania, odbierania i archiwizowania faktur. Wszystkie faktury będą zatem trafiały do jednego miejsca. KSeF będzie także weryfikować poprawność wystawionych faktur oraz nadawać im numery. Jednak obowiązek ten przesunięto na nieznany jeszcze termin.