Dotacje do OZE. Dzieje się w branży [przegląd 30.01.2023]

Nowy "Mój Prąd" z pompami ciepła

Rozpoczynają się nabory do kolejnych programów, w ramach których można uzyskać dotacje do OZE. Programy te obejmują nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, ale też wspólnoty i spółdzielnie oraz podmioty z terenów wiejskich – rolników, ale także spółdzielnie energetyczne.

„Energia dla Wsi” – nacisk na biogazownie

25 stycznia 2023 r. wystartował program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Energia Dla Wsi”. Pierwszy nabór do programu (z budżetem 100 mln zł) potrwa do 15 grudnia 2023 r. Wnioski mogą składać rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne (nowe i powstające) oraz ich członkowie. W programie przewidziano wsparcie wykorzystania OZE: biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych oraz elektrowni PV. Wsparcie obejmuje także magazyny energii zintegrowane z tymi źródłami.

Pożyczka może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych i do 25 mln zł. Natomiast dotacja może stanowić 65% kosztów kwalifikowanych i 20 mln zł. Jednakże dotacja przysługuje tylko w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych. Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program „Energia dla wsi” to rozszerzenie programy Agroenergia. W przypadku tego programu nabór do części „Biogazownie i małe elektrownie wodne” zakończono, natomiast nabór do części „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” nadal trwa.

Więcej o programie na stronach NFOŚiGW.

Dotacje do OZE dla spółdzielni i wspólnot, czyli grant OZE

Od 1 lutego 2023 r. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły składać wnioski o tzw. grant OZE. Granty OZE, czyli bezzwrotne dotacje do OZE, wynosić będą 50% kosztów montażu i budowy instalacji OZE. Może to być instalacja nowa lub modernizowana – w tym przypadku zainstalowana moc instalacji musi wzrosnąć o co najmniej 25%). Warunkiem uzyskania grantu OZE jest przeznaczenie wytworzonej energii na potrzeby budynku, jednak nadwyżki można będzie odsprzedawać do sieci elektroenergetycznej. Dotacja ma dotyczyć także urządzeń wspomagających, takich jak pompy ciepła czy magazyny energii. O przyznaniu dotacji na decydować kolejność zgłoszeń, a program ma być realizowany do wyczerpania puli środków.

Środki na grant OZE mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Na programy dofinansowania OZE przeznacza się łączenie blisko pół miliarda złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wnioski, zgodnie z regulującą granty na OZE ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o programie na stronach BGK

Warto przeczytać także:

Leave a Comment