Otulina ThermaSmart ENEV-Q od Thermaflex

Otulina ThermaSmart ENEV-Q od Thermaflex

Otulina ThermaSmart ENEV-Q (rękaw izolacyjny) ma zapewniać izolację cieplną rur prowadzonych w podłodze. Została opracowana tak, by spełnić zaostrzone od listopada 2020 roku wymagania niemieckiej ustawy o energii w budynkach (GEG). Rękaw stabilizuje i chroni rury biegnące między warstwami podłogi oraz obniża straty ciepła.