Światowy Dzień Toalet 2023

Światowy Dzień Toalet 2023

Organizacja Narodów Zjednoczonych co roku przypomina o problemie dostępności do urządzeń sanitarnych odpowiedniej jakości, poprzez Światowy Dzień Toalet. Przypada on 19 listopada, co roku ma także hasło główne. W 2023 roku wiodącym tematem tego dnia jest „Przyspieszenie zmian”. ONZ podkreśla, że w dostępie do urządzeń sanitarnych trwa światowy kryzys. Niezbędne do jego rozwiązania działania przebiegają zbyt wolno!