Glikole w technice instalacyjnej

Glikole w technice instalacyjnej

Glikole w technice instalacyjnej wykorzystuje się jako płyny przewodzące ciepło – w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych czy pompach ciepła. W przeciwieństwie do wody nie zamarzają w temperaturze ujemnej – mogą zachować swoje własności nawet do temperatury -35°C.