Filtry HEPA w instalacjach wentylacji

Filtry HEPA w instalacjach wentylacji ogólnej

Filtr HEPA należy do rozwiązań, które mogą poprawić jakość powietrza w domach i innych budynkach. Do powszechnej świadomości weszły dzięki oczyszczaczom powietrza. Może być podstawą dodatkowego modułu, który można zamontować w istniejącej instalacji wentylacyjnej, np. za centralą rekuperacyjną.

Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Absorber) jest filtrem tkaninowym o wysokiej skuteczności usuwania cząstek. Usuwa z powietrza bakterie, aerozole, dym, pyły PM 2,5 czy niektóre wirusy. Skuteczność filtra HEPA określa się zgodnie z normą  PN-EN 1822:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Zgodnie z jej zapisami, filtr HEPA usuwa cząsteczki o średnicy 0,3 mm ze skutecznością 99,97%. Jest to ta średnica cząstek, dla których filtr działa najsłabiej.

Jak dodać filtr HEPA do istniejącej instalacji

Filtr HEPA można dodać do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej. Montuje się go na kanale nawiewnym, za centralą wentylacyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu na filtrach w centrali zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia. To sprawia, że filtr wolniej się zatyka i może być rzadziej wymieniany.

Dodanie filtra HEPA nie jest obojętne dla pracy instalacji wentylacyjnej. Obecność filtra w instalacji powoduje zwiększenie oporów przepływu instalacji. Opór ten wynika z tego, że tkanina filtracyjna ma bardzo mały prześwit oczek – dzięki temu filtr jest bardzo skuteczny. Dlatego trzeba zapewnić odpowiedni wyższy wydatek wentylatora.

Moduł filtracyjny

Gdyby filtr HEPA był montowany w formie dodatkowego modułu, należałoby znacznie zwiększyć wydatek wentylatora nawiewnego w centrali wentylacyjnej. Nie wydaje się to dobrym rozwiązaniem – wymagałoby pracy na wyższym biegu. Powodowałaby ona głośniejszą prace i szybsze zużycie wentylatora. Dlatego moduł powinien mieć własny, energooszczędny wentylator. Oznacza to oczywiście większe zużycie prądu. Co ważne, moduł z filtrem HEPA nie musi pracować w sposób ciągły. Jeśli zanieczyszczenie powietrza jest niskie – nie przekracza zadanego przez automatykę modułu filtracyjnego poziomu – moduł nie musi pracować. Stosuje się wówczas by-pass. Moduł z filtrem HEPA oferuje układ pomiarowy zanieczyszczeń przed filtrem HEPA i za nim. Jeśli zanieczyszczenia nie przekraczają wskazanego poziomu, powietrze przepływa nie przez wentylator modułu, a przez by-pass.

Eksploatacja filtrów HEPA

Filtr HEPA jest bardzo skuteczny, ale jednocześnie stosunkowo kosztowny. Trzeba go regularnie wymieniać, bo na zatkanym filtrze nie tylko rosną opory, ale i maleje skuteczność. Częstotliwość wymiany trudno określić, ponieważ zależy to od czystości powietrza nawiewanego. Dlatego moduł z filtrem HEPA powinien być wyposażony w odpowiednie opomiarowanie. Do miernika zanieczyszczeń dołącza miernik różnicy ciśnienia po obu stronach filtra (presostat). Dzięki temu wiadomo, jaki jest stopień zużycia filtra.

Uwaga, filtr HEPA nie nadaje się do mycia i ponownego zastosowania. Ponieważ jego oczka zatrzymują bakterie, a nawet wirusy, osoba wymieniająca taki filtr powinna stosować środki ochrony osobistej – maskę i rękawiczki. Warto stosować filtry rekomendowane przez producenta. Najlepiej współpracują one z konkretnym urządzeniem.

Zobacz także informacje o oczyszczaniu powietrza wentylacyjnego przez elektrofiltry i jego dezynfekcji promieniami UV-C.

Zdjęcie: Thessla Green

Warto przeczytać także:

One Thought to “Filtry HEPA w instalacjach wentylacji”

  1. […] się więcej o rozwiązaniach filtracyjnych z zastosowaniem filtra HEPA oraz o zasadach prawidłowego czyszczenia wentylacji i […]

Leave a Comment