Modernizacja instalacji c.w.u.: wady istniejących instalacji

Instalacje c.w.u. w istniejących budynkach jednorodzinnych mogą mieć wiele wad, które przyczyniają się do zwiększenia zapotrzebowania na energię, wystąpienia ryzyka sanitarnego, obniżenia komfortu użytkowania i zwiększenia kosztów podgrzewania wody. Dlatego planując termomodernizację, warto uwzględnić także modernizację instalacji c.w.u.