Czynnik R32 w klimatyzacji

Daikin - Ururu Sarara. Jeden z pierwszych klimatyzatorów na R32

Zgodnie z raportem brytyjskiej agencji konsultingowej BSRIA, w 2019 roku urządzenia na R32 stanowiły 37% europejskiego rynku klimatyzatorów split. W 2023 roku udział ten ma przekroczyć 80%. Warto wiedzieć, jakie są zasady prawidłowego montażu i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych pracujących z tym czynnikiem.

Oczyszczanie powietrza przez klimatyzatory

Klienci coraz częściej po klimatyzacji oczekują nie tylko zapewnienia komfortu cieplnego, ale też odpowiedniej jakości powietrze wewnętrznego, Dlatego w urządzeniach klimatyzacyjnych do typowych filtrów przeciwpyłowych dołączane są rozwiązania, które pozwalają na usuwanie i neutralizację konkretnych rodzajów zanieczyszczeń. Umownie również nazywane są „filtrami”, choć często procesy na nich zachodzące wykraczają poza typową filtrację, polegającą na mechanicznym zatrzymywaniu zanieczyszczeń.

Nowe czynniki chłodnicze w klimatyzacji

W Indiach można już spotkać klimatyzatory na R290

Nowe czynniki chłodnicze wprowadzane są do techniki klimatyzacyjnej, by spełnić wymogi związane z GWP (Global Warming Potential, potencjał tworzenia globalnego ocieplenia). Od 1 stycznia 2025 roku w nowych (wprowadzanych do obrotu) klimatyzatorach typu split o pojemności czynnika chłodniczego poniżej 3 kg zakazane będzie stosowanie czynników chłodniczych o GWP>750.

Klimatyzacja wpływa nie tylko na komfort cieplny, ale i jakość powietrza w pomieszczeniach, na przykład dzięki filtrom. Pokazujemy, jak planować, dobierać, instalować oraz konserwować i serwisować urządzenia i systemy klimatyzacyjne.