Usuwanie zawiesin z instalacji grzewczej

Istotnym wskaźnikiem jakości wody są zawiesiny, które mogą być zarówno obecne w wodzie surowej, jak i powstawać w wyniku usuwania niepożądanych substancji. Muszą być one usunięte na przewodzie powrotnym przed źródłem ciepła, by nie uszkodzić wymiennika ciepła czy pompy obiegowej. Zawiesiny usuwa się metodami mechanicznymi, wspomaganymi przez dodatkowe procesy fizyczne, takie jak oddziaływanie pola magnetycznego.

Płyny instalacyjne

Płyny instalacyjne do instalacji grzewczych to mieszanina substancji chemicznych, które najczęściej łączą kilka funkcji: zabezpieczenie przed korozją, zapobieganie powstawaniu osadów (a do pewnego stopnia także ich usuwanie), przeciwdziałanie blokowaniu się armatury oraz zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów. Standardowo są to produkty wielosezonowe.

Węzły cieplne i mieszkaniowe a zużycie energii przez budynki

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużycia energii przez budynki – wyższe wymogi dotyczące izolacyjności termicznej; niższe wskaźniki zużycia energii pierwotnej na ogrzewanie, ciepłą wodę oraz wentylację i oświetlenie; tworzenie w budynkach systemów czyniących z nich obiekty inteligentne, co również ma wpływać na oszczędne wykorzystanie energii.

Czynnik R32 w klimatyzacji

Daikin - Ururu Sarara. Jeden z pierwszych klimatyzatorów na R32

Zgodnie z raportem brytyjskiej agencji konsultingowej BSRIA, w 2019 roku urządzenia na R32 stanowiły 37% europejskiego rynku klimatyzatorów split. W 2023 roku udział ten ma przekroczyć 80%. Warto wiedzieć, jakie są zasady prawidłowego montażu i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych pracujących z tym czynnikiem.

Modernizacja instalacji c.w.u.: wady instalacji c.w.u.

Modernizacja instalacji c.w.u.: wady instalacji c.w.u.

Instalacje c.w.u. w istniejących budynkach jednorodzinnych mogą mieć wiele wad. Przyczyniają się one do zwiększenia zapotrzebowania na energię, wystąpienia ryzyka sanitarnego, obniżenia komfortu użytkowania i zwiększenia kosztów podgrzewania wody. Dlatego planując termomodernizację, warto uwzględnić także wady instalacji c.w.u., która pracuje w budynku i zaplanować jej modernizację.

Dział „Technika” stanowi bogatą bazę wiedzy, w której zawarliśmy opisy rozwiązań technicznych dla instalatora. Branże, w których się poruszamy, to głównie wod-kan, OZE, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, pompy ciepła, instalacje gazowe.

Zadaniami tego działu są edukacja instalatorów. Dostarczenie wiedzy i wsparcie nauki zawodu dla początkujących. Rrozwój zawodowy dla doświadczonych. Chodzi także o poznawanie nowych technologii oraz porządkowanie swojej wiedzy o znanych rozwiązaniach instalacyjnych. Odpowiadamy na wątpliwości dotyczące np. zasad montażu rur flex czy uszczelniania instalacji wodnych. Wykonawca przypomni sobie działanie urządzeń, np. kotłów grzewczych, pomp ciepła, ogrzewania płaszczyznowego, rekuperatorów czy klima-konwektorów.

Opisujemy całe systemy instalacyjne. Dlatego wykonawca nauczy się także o zasadach łączenia przewodów z tworzyw sztucznych czy stosowania rozdzielaczy. Tłumaczymy, jak używać urządzeń mobilnych, np. osuszaczy albo ozonatorów.

Wyjaśniamy problematyczne pojęcia z zakresu techniki instalacyjnej, takie jak ciepło jawne, ciepło utajone, sprawność powyżej 100%, SEER, SCOP, sprawność temperaturowa rekuperatora i wiele innych. Pokazujemy rozwiązania, o które pytają instalatorzy. W technice HVAC są to np. grzejniki niskotemperaturowe, chłodzenie adiabatyczne, wymiennik entalpiczny,  filtry antysmogowe, oczyszczacze. Dla hydraulika ciekawe okażą się np. odzysk wody deszczowej, pompownie pożarowe, tryskacze.

Podpowiadamy, jak wybierać zaawansowane narzędzia dla instalatora. Są wśród nich  kamery termowizyjne, mierniki, analizatory spalin, detektory CO2 czy wykrywacze nieszczelności. Wychodzimy naprzeciw instalatorom, którzy chcą poznać nowe techniki. Opisujemy naturalne czynniki chłodnicze w klimatyzacji, pompy ciepła na propan, UV-C do dezynfekcji powietrza czy wykorzystanie wody szarej.

Wyjaśniamy także niepożądane procesy zachodzące w instalacjach i budynkach, w tym takie jak korozja, kamień kotłowy, zatykanie pomp, złe działanie zaworów, dziwne hałasy w instalacjach, pleśń na ścianach, skraplanie wody.

Podział działu na podkategorie (woda i ścieki, ogrzewanie, pompy ciepła i PV, klimatyzacja, systemy instalacyjne, narzędzia) pomoże w łatwym znalezieniu potrzebnych informacji.