Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym – praktyczne aspekty montażu

Instalacje i sieci wodociągowe wymagają zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym, który może wystąpić, gdy w instalacji znacznie spada ciśnienie, np. na skutek awarii czy gwałtownego wzrostu poboru wody (np. przez urządzenia przeciwpożarowe) lub gwałtownego wzrostu ciśnienia w instalacji podłączonej do sieci wodociągowej (np. instalacji grzewczej lub urządzeń technologicznych).

Obiekty nieużywane a ogrzewanie grzejnikowe

Obiekty nieużywane - co zrobić z ogrzewaniem grzejnikowym?

Obiekty nieużywane – czasowo zamknięte – muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Jednocześnie jednak inwestor poszukuje sposobów na obniżanie kosztów eksploatacji. Ogrzewanie to jeden z ważniejszych składników kosztów. Jak zatem postępować z instalacją grzejnikową?

Montaż klap ppoż w bateriach

Montaż klap ppoż w bateriach

Zgodnie z normą PN-EN 1366-2, klapy przeciwpożarowe w przegrodach muszą być montowane w odpowiednich odległościach. Są jednak sytuacje, w których przydatne byłoby zamontowanie klap w tzw. bateriach. Montaż klap ppoż w bateriach – „kołnierz do kołnierza” – jest możliwy pod warunkiem spełnienia kilku wymogów.

Stagnacja instalacji. Co robić?

Stagnacja instalacji. Co robić?

Od połowy października 2020 r., ze względu na pandemię choroby COVID-10, ograniczono użytkowanie wielu budynków. Instalacje w tych budynkach zaprojektowano na konkretne zużycie wody i ciepła (a nie na zużycie marginalne czy „magazynowanie”). Problemem staje się stagnacja instalacji. Służby administracyjne i instalatorzy powinni działać tak jak w budynkach użytkowanych okresowo (np. domy wypoczynkowe).

Korozja złączki w instalacji grzewczej lub wodnej

Korozja złączki w instalacji

Korozja złączki może nieoczekiwanie nastąpić nawet w pozornie dobrze wykonanej instalacji. Bywa, że z pytaniem „Dlaczego nowa złączka skorodowała?” trzeba zmierzyć się już po kilku-kilkunastu miesiącach od montażu…

Czy izolator BA może zastąpić zawór EA?

Czy izolator BA może zastąpić zawór EA?

Zgodnie z przepisami wodomierz główny trzeba zabezpieczać przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Dla budownictwa mieszkaniowego najczęściej stosuje się zawór z grupy EA (czyli dla płynu kategorii 2). Czy jednak można, na przykład dla podniesienia bezpieczeństwa, zastąpić ten zawór rozwiązaniem, jakim jest izolator BA (dla płynu kategorii 4)?

Czystość wentylacji i klimatyzacji. Dobre praktyki

Stosowanie wentylacji i klimatyzacji ma sens pod warunkiem zachowania czystości urządzeń i przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia zabrudzone (np. z siedliskami pleśni) lub pracujące na nieoczyszczonym powietrzu obiegowym (np. zawierającym zarodniki grzybów lub przetrwalniki bakterii) mogą stać się źródłem wtórnych zanieczyszczeń powietrza.

Dobre praktyki to dział, na który składają się zbiory wytycznych, zasad i wskazówek dla instalatora, opartych na wiedzy i doświadczeniu. Dobre praktyki dotyczą montażu, eksploatacji, konserwacji i serwisu instalacji takich jak wod-kan, grzewcze, OZE i klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz pomp ciepła.

Szczególnie pomagają przy rozwiązaniach stosunkowo nowych (np. pompy ciepła na czynniki alternatywne czy fotowoltaika). Wynika to z tego, że wykonawstwo pomp ciepła czy montaż paneli PV nie ma szczegółowych umocowań prawnych. Mogą pełnić rolę podobną do WTWiO, choć obejmują nie tylko wymagania prawne dotyczące instalacji. Warto korzystać z nich w przypadku wątpliwości czy problemów przy wykonawstwie instalacji sanitarnych oraz ich serwisie.

Choć dobre praktyki nie stanowią zasad obowiązkowych, pozwalają zapewnić wysoki standard usług instalacyjnych i serwisowych. Mogą dotyczyć choćby wykonania kotłowni, montażu sieci przewodów wentylacyjnych, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej czy ogrzewania podłogowego, a także instalacji grzejnikowej. Dobre praktyki mogą także stać się podstawą stworzenia umowy serwisowej z klientem, który zleca regularne przeglądy instalacji i urządzeń. Dotyczą np. serwisowania klimatyzacji, wentylacji z odzyskiem ciepła, pomp ciepła, klimakonwektorów czy innych urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.

Istnieją też uniwersalne zasady dotyczące np. montażu rur flex, kompensacji wydłużeń w instalacji wod-kan czy zrównoważenia instalacji grzewczych. Dobre praktyki mogą też okazać się bardzo pomocne, kiedy brakuje wymagań prawnych czy normowych dla wykonawstwa czy obsługi instalacji. Warto kierować się tu zaleceniami stworzonymi przez uznane organizacje branżowe, np. ASHRAE, REHVA, PORT PC czy SPW. Innym punktem odniesienia mogą być doświadczenia innych krajów, w tym ich normy krajowe. Dobrą marką cieszą się normy niemieckie DIN lub brytyjskie BS (British Standard). Takie podejście można zastosować na przykład przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji dualnej (z wykorzystaniem wody szarej).