Filtry w wentylacji. Bezpieczna wymiana w czasach COVID-19

Filtry w wentylacji. Bezpieczna wymiana w czasach COVID-9

Filtry w wentylacji wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu. Wymagają jednak regularnej wymiany, która musi mieć miejsce także w czasach pandemii COVID-19. Organizacje branżowe zalecają, by zachować zwykłe harmonogramy wymiany filtrów, ale zadbać o odpowiednie środki ochrony osobistej.

Pracownik chory na COVID-19. Czy można ujawnić jego dane innym pracownikom?

Pracownik chory na COVID-19. Czy można ujawnić jego dane innym pracownikom?

Choroba COVID-19 zatacza coraz szersze kręgi. Coraz więcej firm musi liczyć się z sytuacją, że zachoruje ktoś z pracowników. Choć pracodawca musi zadbać o zdrowie pozostałych pracowników, nie może „ot tak” informować ich, kto konkretnie zachorował. Pracownik chory na COVID-19 chroniony jest przez zapisy RODO.

Obiekty nieużywane a ogrzewanie grzejnikowe

Obiekty nieużywane - co zrobić z ogrzewaniem grzejnikowym?

Obiekty nieużywane – czasowo zamknięte – muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Jednocześnie jednak inwestor poszukuje sposobów na obniżanie kosztów eksploatacji. Ogrzewanie to jeden z ważniejszych składników kosztów. Jak zatem postępować z instalacją grzejnikową?

Stagnacja instalacji. Co robić?

Stagnacja instalacji. Co robić?

Od połowy października 2020 r., ze względu na pandemię choroby COVID-10, ograniczone jest użytkowanie wielu budynków. Instalacje w tych budynkach zaprojektowano na konkretne zużycie wody i ciepła (a nie na zużycie marginalne czy „magazynowanie”). Problemem staje się stagnacja instalacji. Służby administracyjne i instalatorzy powinni działać tak jak w budynkach użytkowanych okresowo (np. domy wypoczynkowe).

Konserwacja central wentylacyjnych

Przegląd central wentylacyjnych. Fot. Stiebel-Eltron

Regularna konserwacja central wentylacyjnych zapewnia utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie. Jest także warunkiem zachowania niezawodności i trwałości. Co ważne, stanowi także niezbędny warunek zachowania gwarancji producenta.

Czystość wentylacji i klimatyzacji. Dobre praktyki

Stosowanie wentylacji i klimatyzacji ma sens pod warunkiem zachowania czystości urządzeń i przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia zabrudzone (np. z siedliskami pleśni) lub pracujące na nieoczyszczonym powietrzu obiegowym (np. zawierającym zarodniki grzybów lub przetrwalniki bakterii) mogą stać się źródłem wtórnych zanieczyszczeń powietrza.

Czy COVID-19 wpływa na branżę pomp ciepła?

Mimo chwilowych negatywnych skutków pandemii COVID-19 branża pomp ciepła w Polsce rozwija się i z optymizmem patrzy w przyszłość. Z przeprowadzanych badań przez PORT PC wynika, że branża pomp ciepła w Polsce dobrze przetrwała okres pandemii oraz dostrzega dobre perspektywy wzrostu na następne półrocze 2020. Jednak w ocenie połowy firm widać sporą niepewność dotyczącą perspektywy najbliższych kilku lat.

Dział ten zawiera informacje, które mogą być przydatne dla instalatora w czasie pandemii choroby wirusowej COVID-19. Podpowiadamy, jakie rozwiązania techniczne z obszaru wentylacji i klimatyzacji zastosować. Wskazujemy, jak eksploatować instalacje w czasie pandemii. Podpowiadamy na przykład, czy zmieniać nastawy instalacji wentylacyjnej. Wyjaśniamy też, czy stosować recyrkulację powietrza i jak prawidłowo eksploatować wymienniki obrotowe.

Zwracamy też uwagę na bezpieczny serwis, bezpieczeństwo wykonawcy i zasady BHP przy pracach konserwacyjnych w czasie pandemii, np. bezpieczną wymianę filtrów. Odwołujemy się do takich dokumentów jak wytyczne ASHRAE, wytyczne REHVA czy zalecenia SANEPID albo PZH.

Opisujemy rozwiązania techniczne i dobre praktyki, które pomagają usuwać wirusy z pomieszczeń, dezynfekują powietrze i ograniczają rozprzestrzenianie wirusów. Dotyczy to także groźnego SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19. Wśród opisywanych rozwiązań są na przykład filtry, w tym filtry wysokoskuteczne (filtry HEPA), dezynfekcja promieniami UV-C czy elektrofiltracja lub zastosowanie plazmy.

Drugim ważnym zagadnieniem jest zachowanie czystości mikrobiologicznej urządzeń, w których stosowana jest woda. Dotyczy to m.in. nawilżaczy i chłodnic ewaporacyjnych, ale także instalacji wody pitnej.

Co więcej, porady w tym dziale pokazują, jak zachować jakość powietrza czy czystość mikrobiologiczną wody na co dzień. Wyjaśniamy na przykład, jak dzięki wentylacji czy klimatyzacji zapobiegać alergii i astmie u dzieci i młodzieży. Podpowiadamy, jak prowadzić wentylację szkół czy oczyszczanie powietrza w pokoju dziecięcym.

Wyjaśniamy, które rozwiązania instalacyjne wpływają na jakość powietrza wewnętrznego, czystość mikrobiologiczną powietrza, obecność wirusów w powietrzu. Przedstawiamy urządzenia takie jak centrale wentylacyjne, klimatyzatory, filtry, jonizatory czy oczyszczacze powietrza. Wskazujemy, jak ich stosowanie pomaga zapewnić zarówno jakość powietrza w pomieszczeniach, jak i bezpieczeństwo użytkowników.