Pompy ciepła a obowiązek kontroli szczelności

Pompy ciepła wymagają regularnej kontroli szczelności

Pompy ciepła zawierające czynniki chłodnicze z grupy F-gazów (R410A, R407C, R32 oraz nowsze czynniki syntetyczne, np. R454C) wymagają regularnej kontroli pod kątem szczelności (wykrywania ewentualnych wycieków).

Zgodnie z ustawą F-gazową [1], jeśli pompa ciepła zawiera czynnik chłodniczy z grupy F-gazów w odpowiednio dużej ilości, wymaga regularnej kontroli szczelności, prowadzonej przez technika z certyfikatem F-gazowym (najlepiej pierwszej kategorii). Reżim obowiązkowych kontroli szczelności przedstawia się następująco:

  • pompa ciepła hermetycznie zamknięta (monoblokowa) musi być kontrolowana pod względem szczelności co roku, jeśli zawiera co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 (to rzadko się zdarza w przypadku domowych pomp ciepła – musiałoby to być np. 4,8 kg czynnika R410A). Pompa ciepła monoblokowa zawierająca mniej czynnika nie wymaga kontroli szczelności.

  • pompa ciepła niehermetycznie zamknięta (split) musi być kontrolowana pod względem szczelności co roku, jeśli zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 (np. pompa ciepła split, zawierająca co najmniej 2,4 kg czynnika R410A). Pompa ciepła split zawierająca mniej czynnika nie wymaga kontroli szczelności.

Urządzenia do wykrywania nieszczelności (wycieków) czynnika chłodniczego

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju [1] podane są wymogi dla minimalnego wyposażenia technicznego do prac, dla których wymagany jet certyfikat dla personelu. Detektor stosowany do wykrywania nieszczelności czynnika chłodniczego zgodny z rozporządzeniem to:

elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy.

Na rynku znajdują się czujniki (wykrywacze) czynników chłodniczych o jeszcze wyższej czułości (np. 4 g/rok), wykrywające szerokie spektrum stosowanych (tradycyjnych i nowszej generacji) czynników chłodniczych. Wybierając detektor, warto zwrócić uwagę, czy wśród wykrywanych substancji są czynniki syntetyczne stosowane w pompach ciepła.

Ważną funkcją w przypadku detektora wycieków czynników chłodniczych jest tzw. automatyczne zerowanie, które odgrywa szczególną rolę w pomieszczeniach, gdzie już obecny jest ulatniający się czynnik. Wówczas urządzenie zeruje się, nadal umożliwiając wykrycie nieszczelności, a więc miejsca, w którym stężenie ulatniającego się czynnika jest wyższe niż poziom odniesienia.

Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem wykrywacz wymaga dorocznej kontroli, a dodatkowo może być konieczna kalibracja, należy wybierać rozwiązania producentów, którzy zapewniają atrakcyjne warunki przeglądów urządzenia, np. dysponują odpowiednią gęstą siecią punktów serwisowych i oferują wykonawcom korzystną umowę zakupowo-serwisową urządzenia.

Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2158).

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz. U. 2017 poz. 2410).

Warto przeczytać także:

Leave a Comment